OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se poskytovatel zavazuje trvale chránit veškeré osobní údaje uživatele. Osobní údaje bude poskytovatel používat výhradně pro účely vyřízení objednávky (zasílání informativních materiálů, nabídek, faktur) a další nezbytnou komunikaci. Údaje uživatele nebudou za žádných okolností poskytnuty neoprávněným osobám.